Chương trình “Đưa LHS Lào đi thực tế tại nhà dân” năm thứ 1

 

Chương trình “Đưa LHS Lào đi thực tế tại nhà dân” theo mô hình Homestay của trường Hữu Nghị T78 được bắt đầu áp dụng từ năm học 2014 – 2015.

Thực hiện: Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*