Giới thiệu

Trường Hữu Nghị T78 được thành lập ngày 01/01/1958, trải qua 04 lần đổi tên, 09 lần thay đổi địa điểm qua 7 huyện, 6 tỉnh, thành phố khác nhau. Năm 1980 chuyển về thường trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường thực hiện lãnh đạo song trùng và phối quản, hiệp quản trong hoạt động chuyên môn và quản lý nhà nước.

Từ năm 1958 đến năm 1995, chuyên đào tạo văn hóa các bậc học cho học viên Lào với nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau. Từ năm 1995 đến năm 2005 giảng dạy chương trình bổ túc văn hóa cấp II, III cho lưu học sinh Lào và học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay thực hiện đào tạo dự bị tiếng Việt cho người nước ngoài và giảng dạy chương trình trung học phổ thông cho học sinh các dân tộc thiểu số Việt Nam theo mô hình trường dân tộc nội trú.

Trường mang tính chất đặc thù, thực hiện đường lối đối ngoại và chính sách đại đoàn kết các dân tộc của Đảng, Nhà nước. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định. 100% học sinh, sinh viên ăn ở nội trú; 100% kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Hàng năm, trường được giao 250 đến 300 lưu học sinh nước ngoài (chủ yếu nước bạn Lào) và tuyển mới 300 đến 350 học sinh phổ thông dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm học 2016-2017 có 40 lớp, 1350 học sinh, sinh viên.

Tổ chức bộ máy gồm có: Ban Giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 02 Hiệu phó); 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ hiện có 125 biên chế và lao động hợp đồng. Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phúc Thọ và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đảng bộ có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ. Ban chấp hành Đảng bộ 09 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 03 đồng chí.

Công đoàn cơ sở hoạt động độc lập, trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gồm: 4 Công đoàn bộ phận, 11 tổ Công đoàn gắn với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Đoàn thanh niên trực thuộc Huyện đoàn Phúc Thọ.

Trường có diện tích 33.144 m2, diện tích xây dựng là 25.096 m2 bao gồm: giảng đường; nhà ký túc xá; Nhà thi đấu đa năng; Nhà thư viện; Hội trường; Nhà ăn và các hạng mục phụ trợ khác, như: Sân vận động, trạm y tế, nhà làm việc Hiệu bộ. Năm 2014, hoàn thành đưa vào sử dụng giảng đường 15 phòng học, 01 hội trường 200 chỗ dành cho lưu học sinh Lào.

Về trang thiết bị cơ bản đồng bộ về máy vi tính, máy in nối mạng Internet; phòng Lab học tiếng cho lưu học sinh Lào và các trang bị thiết bị phụ trợ khác.

Xem thêm:

  1. Quá trình hình thành và phát triển của trường Hữu Nghị T78.
  2. Lãnh đạo nhà trường qua các thời kì.
  3. Những thành tựu đạt được.
  4. Những phần thưởng cao quý.
  5. Danh sách cán bộ, giáo viên và nhân viên đã, đang công tác tại trường Hữu Nghị T78