Các mô hình tự học của LHS Lào tại trường Hữu Nghị T78

Các mô hình tự học của LHS Lào đang được áp dụng có hiệu quả tại trường Hữu Nghị T78.

Thực hiện: Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*