Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

     Trường Hữu Nghị T78 tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

     I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

     1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08, gồm các vị trí: Giáo viên Toán 02; Giáo viên Tin học 01; Giáo viên Công nghệ 01; Giáo viên Sinh 01; Giáo  viên Giáo dục quốc phòng-an ninh 01; Quản lý học sinh nội trú, tư vấn học sinh 02.

     II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

     2. Điều kiện cụ thể

Hạng, mã số chức danh nghề nghiệp Vị trí việc làm Trình độ chuyên môn, năng lực tối thiểu
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Hạng III

V07.05.15

Giáo viên Toán Cử nhân sư phạm Toán hoặc Cử nhân Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Chuẩn KN sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT
Hạng III

V07.05.15

Giáo viên Tin học Cử nhân sư phạm Tin hoặc Cử nhân Tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT
Hạng III

V07.05.15

Giáo viên Công nghệ Cử nhân sư phạm kỹ thuật hoặc Cử nhân kỹ thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Chuẩn KN sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT
Hạng III

V07.05.15

Giáo viên Sinh học Cử nhân sư phạm Sinh học hoặc Cử nhân Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Chuẩn KN sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT
Hạng III

V07.05.15

Giáo viên Giáo dục Quốc phòng-An ninh Cử nhân sư phạm Giáo dục QP-AN hoặc cử nhân Giáo dục QP-AN có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Chuẩn KN sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT
Chuyên viên (tương đương) Quản lý học sinh nội trú, tư vấn học sinh Cử nhân sư phạm âm nhạc, nghệ thuật, hoặc cử nhân công tác xã hội hoặc cử nhân sư phạm tâm lý giáo dục Chuẩn KN sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT

     III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

     1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.

     2. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

     * Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

     * Vòng 2

     – Đối với vị trí việc làm Giáo viên:

+ Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian thực hành: Tối đa 45 phút.

     – Đối với vị trí việc làm Quản lý học sinh nội trú, tư vấn học sinh:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành.

     IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Thời hạn, địa điểm

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) tại Phòng Tổ chức-Hành chính Trường Hữu Nghị T78, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu chính. Số ĐT liên hệ: 0986.657.842 (Ông Khuất Văn Thanh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính).

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/12/2019 đến 17h30 ngày 06/01/2020.

– Thời gian, địa điểm xét tuyển: Dự kiến 10-15/01/2020, địa điểm: Trường Hữu Nghị T78, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội (Lịch cụ thể Trường sẽ thông báo trên website: http://huunghịt78.edu.vn).

     2. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000đ/hồ sơ dự tuyển (Nếu đăng kí qua bưu điện, người dự tuyển đồng thời gửi lệ phí vào tài khoản của Trường Hữu Nghị T78: số 3713.0.1055480.00000, mở tại Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội)./.

Facebook

Bình luận

*