Thông báo tựu trường năm học 2017-2018

Trường Hữu Nghị T78 thông báo thời gian tựu trường năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Ngày 16/8/2017: HS khối 11, 12 tựu trường;
2. Ngày 19/8/2017: Học sinh khối 10 mới nhập học
Đề nghị các bạn học sinh đến trường đúng thời gian quy định!
BGH

Facebook

Bình luận

*