Thông báo họp Hội đồng chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng chủ nhiệm:

Thời gian: 8h00 Thứ Hai ngày 14/8/2017.

Thành phần: BGH, Ban đón tiếp học sinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng Tổ Y tế, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ, Tổ trưởng Tổ Bếp dân tộc, GVCN.

Đề nghị các đồng chí có mặt và dự họp đúng thời gian quy định!

BGH

Facebook

Bình luận

*