Hướng dẫn đánh giá công chức viên chức năm học 2017 – 2018

Mẫu đánh giá phân loại CCVC năm học 2017 – 2018

 

0-Huong Dan Danh Gia Phan Loai CCVC 17-18
0-Huong Dan Danh Gia Phan Loai CCVC 17-18
0-Huong-dan-danh-gia-phan-loai-CCVC-17-18.pdf
1.3 MiB
696 Downloads
Details
1-Bang Cham Diem Vien Chuc Giang Day
1-Bang Cham Diem Vien Chuc Giang Day
1-Bang-cham-diem-vien-chuc-giang-day.doc
92.5 KiB
280 Downloads
Details
2-Bang Cham Diem Vien Chuc Giang Day Giu Chuc Vu Quan Ly
2-Bang Cham Diem Vien Chuc Giang Day Giu Chuc Vu Quan Ly
2-Bang-cham-diem-vien-chuc-giang-day-giu-chuc-vu-quan-ly.doc
100.5 KiB
309 Downloads
Details
3-Bang Cham Diem Vien Chuc Hanh Chinh
3-Bang Cham Diem Vien Chuc Hanh Chinh
3-Bang-cham-diem-vien-chuc-hanh-chinh.doc
70.0 KiB
282 Downloads
Details
4-Bang Cham Diem Vien Chuc Hanh Chinh Giu Chuc Vu Quan Ly
4-Bang Cham Diem Vien Chuc Hanh Chinh Giu Chuc Vu Quan Ly
4-Bang-cham-diem-vien-chuc-hanh-chinh-giu-chuc-vu-quan-ly.doc
79.5 KiB
191 Downloads
Details

Facebook

Bình luận

*