Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông, ngày 12/4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong ngành và toàn xã hội.

Mời các đồng chí tham khảo bản dự thảo theo đường dẫn dưới đây:

941 Dự Thảo Chươn Trình Giáo Dục Phổ Thông
941 Dự Thảo Chươn Trình Giáo Dục Phổ Thông
941_Du_thao_chuon_trinh_giao_duc_pho_thong.doc
662.5 KiB
321 Downloads
Details

Facebook

Bình luận

*