Trường Hữu Nghị T78 tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2019-2020 cho học sinh khối 10

Bắt đầu từ 14h ngày 05/12/2019, thực hiện kế hoạch số   423/KH-HNT78 ngày 14  tháng  9   năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường, Tổ Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ và các trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe  ban đầu năm học 2019-2020 cho hơn 350 học sinh khối 10.

Các em được tổ y tế tổ chức khám sàng lọc ban đầu. Các y, bác sĩ từ Trung tâm y tế Huyện và trạm y tế xã  phối hợp thực hiện khám chuyên khoa.

Công tác khám sức khỏe ban đầu cho các em học sinh là việc làm thường niên của tổ y tế trường Hữu Nghị T78. Việc khám sức khỏe ban đầu nhằm tăng cường công tác quản lý sức khỏe học sinh trong nhà trường. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp trong trường học.

Để thực hiện tốt kế hoạch này, tổ y tế đã tham mưu văn bản với nhà trường từ rất sớm. Công tác chuẩn bị trang thiết bị y tế phục vụ khám đầy đủ theo yêu cầu. Công tác phối hợp với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp khá nhịp nhàng trong việc đôn đốc học sinh khám đúng thời gian quy định và nắm bắt giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình hình sức khỏe học sinh.

Công tác khám sức khỏe đầu năm cho học sinh khối 10 đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đạt mục đích, có hiệu quả nhất định.

Hồng Minh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*