Trường Hữu Nghị T78 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 07/5/2021, trường Hữu Nghị T78 đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-HNT78 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường. Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, do Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường, cụ thể: Nắm bắt thường xuyên, kịp thời chỉ đạo của các cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch của trường; xây dựng kế hoạch, kịch phòng chống dịch; phân công trực ban và triển khai công tác phòng chống dịch trong phạm vi nhà trường; giám sát, nắm bắt tình hình diễn biến dịch Covid-19 để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Hiệu trưởng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo trường đã tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu quản lý, chăm sóc, dạy học và phòng chống dịch COVID-19 trong trường như: Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn các khu vực trong trường; thực hiện khai báo y tế, truy vết các F; rà soát, quản lý người ra vào trường; thiết lập vùng cách ly y tế và tổ chức dạy học cho  HSSV trong trường…

Với sự tham mưu, chỉ đạo sát sao của BCĐ COVID-19 của trường, nhìn chung đến thời điểm hiện tại, CBVC, NLĐ và HSSV toàn trường đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, nơi cư trú và tình hình dịch bệnh COVID-19 trong trường cơ bản được kiểm soát.

                                                                  BCĐ phòng chống COVID-19

 

* Một số hình ảnh thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19:

Facebook

Bình luận

*