TRƯỜNG HỮU NGHỊ T78 TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Chiều ngày 17/01/2019, Trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức lớp  bồi  duỡng “Người giáo viên chủ nhiệm với chương trình giáo dục phổ thông mới” với sự tham dự của hơn 80 giáo viên đã, đang và sẽ làm công tác chủ nhiệm trong trường học.

Giảng viên là PGS.TS Vũ Thị Lệ Hoa – Khoa Tâm lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội .

PGS.TS Vũ Thị Lệ Hoa – Khoa Tâm lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tại lớp bồi dưỡng, PGS.TS Vũ Thị Lệ Hoa đã phân tích và làm rõ vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông, nhất là đặc thù của người giáo viên chủ nhiệm trong trường PT DTNT,  chỉ ra những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người giáo viên chủ nhiệm trước những yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

Trong nhà trường phổ thông, người giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý lớp học và là nhân vật chủ chốt, là “linh hồn” của lớp học. Tuy nhiên, không phải giáo viên chủ nhiệm nào cũng có được phương pháp giáo dục tốt để quản lý lớp học, thậm chí tỏ ra lúng túng trong một số tình huống sư phạm. Giáo viên chủ nhiệm khó bắt kịp thời đại @, thời đại 4.0 trong khi sự hợp tác, phối hợp từ gia đình trong giáo dục con cái ngày càng ít đi mà hầu như giao hết cho nhà trường. Đòi hỏi về giáo viên chủ nhiệm ngày càng cao trong khi lỗ hổng giáo dục nhiều thập kỷ nay chưa được lắp đầy. Để làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm đòi hỏi mỗi giáo viên phải liên tục bồi dưỡng, rèn luyện

Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp cùng lúc phải có những năng lực: năng lực về chuyên môn; năng lực lãnh đạo, quản lý; xây dựng mối quan hệ gắn bó với học sinh; năng lực tư vấn; tổ chức các hoạt động giáo dục; phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… Bên cạnh đó, để làm tốt công tác chủ nhiệm đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm cần phải rèn luyện, bồi dưỡng để phát triển năng lực xử lý và giải quyết các tình huống sư phạm, biết ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Qua lớp bồi dưỡng, bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm nhận thấy rằng phải trang bị cho mình thêm những kỹ năng cần thiết, trong đó quan trọng nhất là người giáo viên chủ nhiệm phải có đạo đức nghề nghiệp, có tấm lòng nhân ái yêu thương học trò, tạo được niềm tin, sự sẻ chia nơi các học sinh của mình.

Hồng Mình – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*