Thông báo quyết định công nhận học sinh dân tộc Kinh trúng tuyển đợt 2

Thông báo: Nhà trường đã dán Quyết định công nhận học sinh dân tộc Kinh trúng tuyển Đợt 2 vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại bảng tin tầng 1 khu nhà Hiệu bộ và yêu cầu học sinh trúng tuyển mang học bạ gốc đến phòng Quản lý chất lượng để làm thủ tục xác nhận nhập học trước 11h30 ngày 15/7/2022. Trân trọng!

Facebook

Bình luận

*