Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Ngày 24/8/2017  Trường Hữu Nghị T78 tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ chủ chốt của nhà trường.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Phú Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng đã quán triệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 tới toàn thể các cán bộ chủ chốt của nhà trường. Trong đó nêu rõ phướng và nhiệm vụ của năm học mới.

Năm học 2017 – 2018 là năm toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nghị quyết TƯ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; năm học này cũng là năm nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Do đó, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng chủ đề của năm học: “Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, quán triệt sâu sắc phương hướng, nhiệm vụ chung của ngành, của cấp học và giáo dục đặc thù, năm học 2017 – 2018 toàn trường tích cực đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1958 – 2018)”. Tập thể nhà trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
 2. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý.
 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 4. Chú trọng công tác tuyển sinh và duy trì số lượng.
 5. Nâng cao chất lượng dạy và học.
 6. Đổi mới phương pháp học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực người học.
 7. Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục hướng nghiệp.
 8. Thực hiện chương trình nhà trường.
 9. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.
 10. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giáo dục học sinh.
 11. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 12. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ học sinh, sinh viên
 13. Công tác phối hợp và đổi mới công tác thi đua khen thưởng
 14. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc về các nhiệm vụ trọng tâm năm học, xây dựng kế hoạch, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị mình cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường. Đồng chí chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường, tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới hướng tới kỷ niệm 60 ngày thành lập trường.

Ngọc Thạch – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*