Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021

Chiều ngày 02/4/2021, Đảng bộ trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong 3 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến mọi hoạt động của trường, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ trường đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật: (1) Thực hiện xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy; (2) Xây dựng được Đề án tổ chức lại trường về UBDT; (3) Thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch, vừa nâng cao chất lượng dạy học, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; (4) Ban hành thêm 08 quy trình giải quyết công việc; (5) Ổn định về tuyển sinh LHS Lào; (6) Thành công trong việc đưa Giáo trình tiếng Việt bậc 1 mới vào giảng dạy; (7) Tổ chức thành công nhiều hoạt động thúc đẩy nâng cao chất lượng chuyên môn (tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, ngoại khóa học tập, kiểm tra, giám sát chuyên môn); (8) Công tác quản lý, giáo dục, tư vấn hướng nghiệp được tăng cường với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; (9) Chất lượng nuôi dưỡng HSSV được duy trì với việc áp dụng mô hình mới; (10) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại; (11) Tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường; (12) Các nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tư tưởng chính trị, tổ chức xây dựng Đảng được triển khai hiệu quả, đạt kết quả toàn diện.

Nhiệm vụ 3 tháng Quý II năm 2021, Đảng uỷ Trường Hữu Nghị T78 tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của trường, chú trọng tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình; định hướng tư tưởng cán bộ, giáo viên; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

– Tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, tập trung dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; tập trung khắc phục những hạn chế của Quý I năm 2021.

– Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, quản lý, sử dụng viên chức: rà soát, sắp xếp lại các đơn vị thuộc trường; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Công đoàn rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

– Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đối với giáo viên, đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục PT năm 2018 và giáo trình tiếng Việt mới.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám của Đảng. Xây dựng triển khai tốt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của trường, trọng tâm là công tác dạy học, nuôi dưỡng.

– Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu Huyện ủy giao.

  1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục đạo đức:

– Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các quy định đối với giáo viên.

– Rà soát, thực hiện chương trình giáo dục DTNT và dạy tiếng Việt cho LHS Lào đảm bảo kết thúc đúng tiến độ. Tổ chức ôn tập, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tổ chức lớp phụ đạo tiếng Việt 2 buổi/tuần, ôn và thi tiếng Việt hết bậc 2, 3 đối với LHS Lào.

– Đánh giá, rút kinh nghiệm về dạy theo giáo trình Tiếng Việt mới bậc 1; đôn đốc nhóm tác giả biên soạn Giáo trình Tiếng Việt bậc 2, 3 đảm bảo chất lượng, tiến độ đưa vào giảng dạy.

– Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án thí điểm mô hình học sinh DTNT có đối tượng học sinh người Kinh học cùng để làm cơ sở đề xuất với cơ quan chủ quản cho phép tiếp tục thực hiện đề án.

– Tổ chức các hoạt động chuyên môn sâu: Thi sinh viên giỏi tiếng Việt; Thi giáo viên dạy giỏi tiếng Việt; thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi; thi về CNTT.

– Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, ngoại khóa cho HSSV.

– Tăng cường công tác quản lý nội trú, giáo dục HSSV, tập trung xử lý hiện tượng HSSV ra vào trường không đúng quy định và quản lý việc mua bán hàng của HSSV.

  1. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của trường, nâng cao đời sống tinh thần trong đội ngũ viên chức, người lao động, HSSV, gắn với việc chào mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 và ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5, đặc biệt phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt Tết cổ truyền Bunpimay cho LHS Lào.
  2. Thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, kịp thời cải tạo, sửa chữa khi phát hiện hỏng hóc. Tiếp tục cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phục vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng quy mô ngày càng tăng. Trong tháng 4/2021, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho khối LHS Lào: Lắp đặt phòng Lab, bảng tương tác, hệ thống loa; cải tạo sân, đường xá đi lại, sân chơi thể thao ngoài trời,…
  3. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy trình, thủ tục chuyển trường về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Chuẩn bị nội dung về nhân sự, tài chính, tài sản sẵn sàng tiếp và làm việc với đoàn công tác liên bộ về làm việc với trường trong tháng 4/2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị T78 yêu cầu Bí thư các chi bộ cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị chức năng, chuyên môn quán triệt, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện của trường, đơn vị; phân công thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Các đồng chí Đảng ủy viên, UBKT Đảng ủy, cán bộ giúp việc Đảng ủy có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, các đơn vị có liên quan nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; hàng tháng, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả thực hiện để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*