Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trường Hữu Nghị T78

BTV Đảng ủy điều hành Hội nghị

Sáng ngày 03/7/2020, Đảng ủy Trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí Đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường Hữu Nghị T78.

Đ/c Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Đảng ủy đã lãnh đạo Đảng bộ và các đơn vị chức năng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể triển khai mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện hoạt động của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Khuất Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, TP. Tổ chức-Hành chính trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Đ/c Khuất Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường về công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Một số kết quả nổi bật như: Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo nhiệm kỳ hiệu trưởng 2019-2024; quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2019-2024 và 2024-2029; rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự; xây dựng và triển khai một số đề án, dự án quan trọng; kết quả giáo dục THPT DTNT; đào tạo dự bị Tiếng Việt cho LHS Lào và giáo dục đặc thù, quản lý nội trú, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tư vấn tâm lý năm học 2019-2020 vượt chỉ tiêu, cao hơn năm trước. Xếp loại học lực Khối DTNT: Khá, giỏi đạt 72,3%, Khối LHS Lào: Khá, Giỏi đạt 39,3%. Xếp loại hạnh kiểm Khối DTNT: Tốt 95,7%, Khối LHS Lào: Tốt 90,5%.

Báo cáo cũng chỉ ra hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, nhấn mạnh những kết quả quan trọng đạt được trong 6 tháng đầu năm và quán triệt nhiệm vụ trong tâm 6/2020 tháng cuối năm: Tiếp tục lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị; tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát của Đảng; phát triển đảng viên; tập trung ôn tập và chuẩn bị phương án, điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; triển khai công tuyển sinh năm học 2020-2021, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học 2020-2021; rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021; hoàn thành và triển khai một số dự án, đề án quan trọng; nâng cao chất lượng dạy học, quyết tâm hoàn thành tốt chương trình giáo dục, giáo dục đặc thù học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*