Hội nghị “Sơ kết công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh U – Đôm – xay, nước CHDCND Lào giai đoạn 2011 – 2016”

Ngày 10/10/2017, đoàn trường Hữu Nghị T78 do đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường đã tới tham dự Hội Nghị “Sơ kết công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh U – Đôm – xay, nước CHDCND Lào giai đoạn 2011 – 2016” được tổ chức tại trường Đại học Hoa Lư – Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao U – Đôm – Xay và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, cùng đại diện sở ban ngành, Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Lư, các đồng chí giảng viên cùng các bạn sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Hoa Lư.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Udomxay gai đoạn 2011 – 2016 do đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư trình bày.

Tham dự Hội Nghị, đồng chí Lê Phú Thắng – phó Hiệu trưởng trường Hữu Nghị T78 có ý kiến phát biểu đánh giá công tác liên kết đạo tạo giữa trường Hữu Nghị T78 và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình trong 6 năm qua. Bài phát biểu nhấn mạnh Việc liên kết đào tạo dự bị tiếng Việt cho LHS Lào của tỉnh U-Đôm-Xay giữa trường Hữu Nghị T78 và trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng và là một hoạt  động mang nhiều ý nghĩa (1) góp phần thực hiện đề án liên Chính phủ, liên Bộ Giáo dục hai nước Việt – Lào, Lào –Việt về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào giai đoạn 2011-2020 (2) tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức quản lý giáo dục LHS Lào giữa các cơ sở giáo dục ở Việt Nam có chung nhiệm vụ đào tạo LHS Lào (cụ thể là giữa trường Hữu Nghị T78 và Trường Đại học Hoa Lư) (3) khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của Chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình của Việt Nam và tỉnh U-Đôm-Xay nước CHDCND Lào trong lĩnh vực hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (4) góp phần xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam -Lào.

Qua 6 năm thực hiện nhiệm vụ liên kết, trường Hữu Nghị T78 đã tiếp nhận và đào tạo được 60 LHS Lào của Chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U Đôm Xay, trong đó 50 LHS đã tốt nghiệp, đạt 100% (còn 10 LHS hiện đang học tiếng Việt ở năm học 2017-2018).

Sau 1 năm học tiếng Việt tại trường Hữu Nghị T78 (với 9 tháng thực học), từ chưa biết tiếng Việt, kết thúc khóa học đa số các LHS của Chương trình đã có thể sử dụng tương đối thành thục 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bước đầu đảm bảo điều kiện để tiếp tục vào học chuyên ngành tại trường Đại học Hoa Lư.

Kết quả đạt được trên là tích hợp của việc liên kết, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa trường Hữu Nghị T78 và trường Đại học Hoa Lư trong việc thực hiện Chương trình hợp tác của tỉnh Ninh Bình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh U Đôm Xay nước CHDCND Lào.

Trong thời gian tới trường Hữu Nghị T78 và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác quản lí, giáo dục và đào tạo LHS Lào nhằm đào tạo ngày càng tốt hơn nguồn nhân lực cho tỉnh Udomxay.

Nguyệt Anh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*