Hội nghị cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học

Chiều ngày 8/8, trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức hội nghị cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu trường Hữu Nghị T78 và toàn thể giáo viên cốt cán vừa tham gia tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Mở đầu Hội nghị, các đồng chí giáo viên cốt cán được cử đi tập huấn trong tháng 7 về “phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã báo cáo kết quả, tư vấn cho BGH phương án tổ chức tập huấn toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn trường  theo tinh thần công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Ngành giáo dục hiện nay đang chịu áp lực của xã hội đòi hỏi bản thân phải đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần của Hội nghị trung ương 4. Trong hoàn cảnh đó, đợt tập huấn lần này tập trung đưa ra các phương pháp tổ chức hoạt động dạy học để giúp người học chủ động lĩnh hội kiến thức, hình thành các kĩ năng. Trong đó, vai trò định hướng của người thầy rất quan trọng, việc đổi mới đòi hỏi người thầy phải thay đổi cách tác động tới quá trình tiếp thu kiến thức của người học để quá trình này chủ động, linh hoạt và phát huy được năng lực của người học chứ không đơn thuần là truyền tải kiến thức.

Đồng chí chỉ đạo: toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên toàn trường cần lĩnh hội, hiểu sâu tinh thần của công văn 5555/BGDĐT-GDTrH; đề nghị các đồng chí giáo viên cốt cán tổ chức tập huấn bài bản, chuyên sâu tập trung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường. Bên cạnh đó, thành lập Tổ tư vấn nhằm giúp BGH nhà trường thực hiện nghiêm túc công văn 5555/BGDĐT-GDTrH và tiến hành hội thảo chuyên sâu để đánh giá lại 3 năm thực hiện, xây dựng chương trình hành động cho giai đoạn tiếp theo găn với hội thảo chuyên đề kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

Ngọc Thạch – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*