Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Trường Hữu Nghị T78

Trong những năm học gần đây, công tác thi đua, khen thưởng của Trường Hữu Nghị T78 đã được lãnh đạo, chỉ đạo sát xao, tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Bám sát văn bản cấp trên, trường đã rà soát sửa đổi ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng như: Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm;…Tổ chức phát động thi đua cad đăng ký thi đua từ đầu năm học.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả như: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà; phong trào thi đua lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học, SKKN; phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;…

Tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019, nhiều tập thể cá nhân lập thành tích tiêu biểu được khen thưởng, gồm: 01 giáo viên đạt giải Ba cuộc thi viết về thầy cô và mái trường do Bộ tổ chức; 03 giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm Đan Phượng-Phúc Thọ; 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi; 5 giáo viên được khen thưởng có thành tích trong công tác hướng dẫn họ sinh NCKH; 07 tập thể lớp khối DTNT và 03 tập thể lớp khối LHS Lào dẫn đầu phong trào thi đua; 01 học sinh đạt giải HSG cấp thành phố và 01 giáo viên bồi dưỡng; 07 giáo viên được xếp hạng SKKN cấp ngành GDĐT Hà Nội; 8 học sinh đạt danh hiệu HS xuất sắc; 100 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 623 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 121 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi bộ môn cấp trường; 40 HSSV tích cực tham gia các hoạt động nội trú, hoạt động xung kích, cờ đỏ, văn hóa, văn nghệ.

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019:

– Đối với cá nhân:

+ 107/114 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó 100% là viên chức lao động trực tiếp;

+ 01 cá nhân (cô giáo Nguyễn Thị Dinh) được đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bằng khen.

– Đối với tập thể:

+ 25/26 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

+ Tập thể Trường Hữu Nghị T78 và 04 tập thể nhỏ thuộc trường được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, gồm: Phòng Đào tạo; Tổ Hóa-Sinh; Tổ Sử-Địa-GDCD; Tổ Tiếng Việt 1.

Văn Thanh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*