Đảng bộ Trường Hữu Nghị T78 sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 15/7/2022, Đảng bộ Trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Khuất Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Khuất Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ Trường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, với những kết quả nổi bật sau:

– Đảng uỷ đã duy trì sự đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thống nhất, quyết tâm cao, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên. Tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn thể.

– Các nội dung thường xuyên, trọng tâm trong công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ công tác đảng tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng, tổ chuyên môn được nâng lên. Vai trò của đoàn thể được phát huy, với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với đặc thù trường nội trú có yếu tố nước ngoài.

– Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ trung tâm là dạy học, giáo dục, quản lý học sinh được quan tâm sâu sát với những định hướng rõ ràng. Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm, kết quả tham gia các kỳ thi của học sinh được duy trì ổn định so các năm trước.

Đồng thời, đồng chí cũng thay mặt Đảng ủy, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phú Thắng đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sáu tháng cuối năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời gian thi và cấp chứng chỉ tiếng đối với LHS Lào, là thời gian chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2022-2023, là thời gian diễn ra đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, và đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023. Dự báo còn có nhiều khó khăn do hậu quả của dịch Covid-19 thời gian qua, việc huy động sự vào cuộc của toàn trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần hướng về kỷ niệm 65 năm truyền thống của Trường đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đặt ra, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình đội ngũ; định hướng dư luận đội ngũ; chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm truyền thống của Trường, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đất nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Khẩn trương, quyết liệt thực hiện đề án tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế của Trường. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCS đảng và đảng viên theo quy định. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 13-ĐA/HU ngày 15/2/2022 của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Phúc Thọ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2023; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-HNT78 ngày 09/5/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nhà trường và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Năm năm 2022. Hoàn thành Đề án thi cấp chứng chỉ tiếng Việt, bộ Giáo trình Tiếng Việt mới, đảm bảo chất lượng, tiến độ đưa vào thực hiện. Hoàn thành chương trình, ôn tập, tổ chức tốt kỳ thi tiếng Việt cuối khóa đối với LHS Lào. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023; xây dựng chương trình dạy học đối với LHS Lào hệ THPT (4 năm), trong đó đặc biệt lưu ý chương trình mới. Tiếp tục tổ chức tuyển sinh học sinh DTNT, học sinh người Kinh, LHS Lào năm 2022-2023 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu được giao. Tổ chức chu đáo việc đón học sinh, sinh viên nhập học năm học 2022-2023 và các hoạt động giáo dục đầu năm học. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục đặc thù theo chương trình học kỳ I năm học 2022-2023 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu. Tiếp tục cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phục vụ đáp ứng nhiệm vụ của Trường; trước mắt, tập trung đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị kỷ niệm 65 năm truyền thống của Trường. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của trường, nâng cao đời sống tinh thần trong đội ngũ viên chức, người lao động, học sinh, gắn với việc chào mừng 65 năm ngày truyền thống của Trường và các ngày lễ trong năm./.

Facebook

Bình luận

*