Đảng bộ trường Hữu nghị T78 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sáng 08/8/2017, theo kế hoạch của Huyện ủy Phúc Thọ, Đảng bộ trường Hữu Nghị T78 vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ

Tại đây, các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Sơn – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt hai nội dung lớn. Đó là nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và  nội dung chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên trường Hữu Nghị T78 nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, vận dụng hiệu quả trong giảng dạy, nhất là các chuyên đề tích hợp liên môn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Phú Thắng-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Thay mặt Đảng bộ, đồng chí cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Sơn – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tinh thần và phong cách làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, lựa chọn nội dung trọng tâm, dẫn chứng sát thực, phù hợp, góp phần hiệu quả đưa nghị quyết đi vào đời sống.

Đây là hội nghị đầu tiên của năm học mới của Đảng bộ nhà trường. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi các đồng chí cán bộ, Đảng viên, CCVC trở lại trường làm việc sau kỳ nghỉ hè. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả. Tinh thần của Hội nghị  và kết quả cao của năm học 2016-2017 chắc chắn sẽ lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy CB, Đảng viên, CCVC nhà trường bước vào năm học mới với những thắng lợi mới./.

Tin bài: Hồng Minh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*