Đại hội Chi bộ điểm Chi bộ Hành chính – Tổng hợp nhiệm kì 2020 – 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 07- KH/ĐU của Đảng ủy nhà trường. Sáng 29/2/2020, Chi bộ Hành chính – Tổng hợp đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội chi bộ đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua tập thể Chi bộ Hành chính – Tổng hợp đã lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cả nhiệm kỳ vừa qua chi bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, nội bộ đoàn kết, không có đảng viên bị kỷ luật.

Là chi bộ lãnh đạo nhiều bộ phận công tác chuyên môn, tuy vậy nhưng mỗi đảng viên cùng tập thể chi bộ nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của chi bộ là lãnh đạo thực hiện tốt  việc tham mưu đầy đủ và chính xác công tác tổ chức cán bộ cho Đảng ủy, Ban giám hiệu để quản lý cán bộ công chức chặt chẽ, bổ sung kịp thời nhân lực cho các bộ phận công tác;

Chủ động xây dựng các kế hoạch sửa chữa, tu bổ tài sản, trang thiết bị; xây dựng và thực hiện các kế hoạch mua sắm, bổ sung tài sản – trang thiết bị – cơ sở vật chất; Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp tổ chức phục vụ nhu cầu ăn, uống tập thể tại 02 nhà ăn tập thể cho mỗi năm gần 1300 học sinh – sinh viên đảm bảo đủ định mức, đủ định lượng, đúng chế độ; công tác tổ chức phục vụ từng bước được cải tiến, nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm được quản lý chặt chẽ, giữ gìn tốt vệ sinh an toàn lao động, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm bảo hộ lao động, cảnh quan môi trường, an toàn cháy nổ, trong cả nhiệm kỳ vừa qua không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động hoặc cháy nổ. Tham mưu bảo đảm đầy đủ kinh phí thực hiện các chế độ của cán bộ, giáo viên, học sinh như: tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN, các chế độ của học sinh, sinh viên.

Đại hội cũng đã thảo luận thống nhất về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2022: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận công tác. Mỗi đảng viên, mỗi bộ phận công tác và toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi bộ, mỗi đảng viên không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tính tiên phong gương mẫu trong mọi mặt công tác; tích cực tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những biểu hiện không đúng. Tăng cường công tác kiểm tra- giám sát trong Chi bộ; Tích cực tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng. Công tác chính trị tư tưởng cần được lồng ghép thường xuyên hơn trong sinh hoạt chi bộ.  Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tích cực, chủ động “học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” , quán triệt kịp thời và đầy đủ các chủ trương của các cấp lãnh đạo. Cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, quản lý bộ máy, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong công tác hành chính, lữu trữ; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, chi tài chính đúng chế độ, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tăng cường công tác quản lý CSVC, quản lý tốt, sử dụng hiệu quả tài sản – CSVC; tập trung sửa chữa, nâng cấp, bổ sung CSVC có trọng điểm; bố trí, sắp xếp sử dụng CSVC có hiệu quả. Bảo đảm đầy đủ CSVC phục vụ công tác giảng dạy – sinh hoạt nội trú và hoạt động chung; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức phục vụ ăn, uống của HSSV theo hướng đổi mới, an toàn có cải thiện, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm- không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đại hội chi bộ cũng được nghe các ý kiến chỉ đạo sâu sát và định hướng hoạt động của Đ/c Nguyễn Hồng Minh – UVBTV Đảng ủy – Trưởng Phòng QLHSSV, sau đó bầu được Cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Thành – ĐUV – Trưởng phòng QTĐS tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Mạnh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*