CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH SINH VIÊN, TRƯỜNG HỮU NGHỊ T78

Nhằm giúp học sinh có được định hướng đúng, xác định được mục tiêu nghề nghiệp, lập kế hoạch và hành động theo mục tiêu đề ra. Sáng ngày 02/12/2019, Tổ HĐGDNGLL phối hợp với nhóm giáo viên Công nghệ, Giáo dục Công dân, Giáo dục Quốc phòng đã thực hiện chuyên đề dạy học với tên gọi “ Giáo dục Hướng nghiệp” trong giờ chào cờ đầu tuần.

Chuyên đề sẽ  bao gồm nhiều nội dung với những hình thức tổ chức khác nhau.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích – Tổ trưởng tổ HĐGDNGLL

Giai đoạn một: Thực hiện việc  chia sẻ  những kiến thức cơ bản về Hướng nghiệp như  Thuyết Đa trí tuệ; Thuyết Hệ thống; Cây nghề nghiệp, Vòng nghề nghiệp…

Giai đoạn hai: Học sinh sinh viên sẽ thực hành việc vận dụng những kiến thức đã học, xây dựng  nội dung cho các buổi sinh hoạt  hàng tuần theo chuyên đề Hướng nghiệp, như:  Khám phá bản thân, khám phá cơ hội nghề nghiệp; Lựa chọn cơ hội; lên kế hoạch hành động…).

Giai đoạn ba sẽ  là những trải nghiệm với “ Ngày hội hướng nghiệp”. Học sinh sinh viên sẽ được tham quan, nghe tư vấn tại các gian hàng triển lãm tại trường do các cơ sở đào tạo và  tuyển dụng liên kết với nhà trường thực hiện.

Ngọc Bích – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*