Chi bộ Hành chính tổng hợp tổ chức thành công đại hội điểm

Thực hiện kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 04/7/2022 của Đảng ủy trường về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 01/8/2022, Chi bộ Hành chính tổng hợp đã tổ chức Đại hội chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đ/c Lê Phú Thắng Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Dự đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và đại diện chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường; đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên.

Đại diện Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên chúc mừng đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ hành chính tổng hợp đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét, công tác xây dựng Đảng xây dựng chi bộ được coi trọng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được coi trọng và đạt hiệu quả : công tác Tổ chức hành chính, công tác Quản lý chất lượng và công tác Kế hoạch tài vụ.

Đ/c Vũ Văn Thành thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị

Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Phú Thắng Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: trong thời gian tới, Chi bộ và Chi ủy cần  đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của chi ủy đối với chi bộ, của chi bộ đối với các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, đại hội đã bầu ba đồng chí vào chi ủy và bầu các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Vũ Văn Thành  tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiếu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đảng ủy chúc mừng chi ủy mới ra mắt đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Tin bài: Chi bộ HC- TH

Facebook

Bình luận

*