Cán bộ, giáo viên và học sinh trường Hữu Nghị T78 tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Hòa chung không khí phấn khởi cùng cả tri cả nước trong “ngày hội của non sông” – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, buổi sáng ngày 23/5/2021 Trường Hữu Nghị T78 đã tổ chức cho học sinh khối THPT DTNT của nhà trường tham gia bầu cử tại điểm bầu cử Thôn Ổ Thôn, xã thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tham gia kì bầu cử lần này, trường Hữu Nghị T78 có 138 em học sinh khối 12 và 11 đủ 18 tuổi đang học tập tại trường. Đây là lần đầu được tiên các em được thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân là cử tri đi bỏ phiếu để lựa chọn các đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của nhiệm kì mới.

Tại các địa phương nơi cư trú trên 160 cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường cũng đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm quyền của cư tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp của nhiệm kì 2021-2026.

Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, Trường Hữu Nghị T78 đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan tới quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri và các quy định về nguyên tắc, cách thức khi tham gia bỏ phiếu; cung cấp các thông tin của các đại biểu là ứng viên trong danh sách được đề cử giới thiệu để cử tri bầu vào cơ quan Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Ngọc Thành – Ban thông tin tuyên truyền

Facebook

Bình luận

*