Tổ chức khám sức khỏe học sinh-sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện KH số 174/KH-TTYT ngày 07/11/2022 của Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ về việc triển khai khám sức khỏe học sinh khối trường THPT trong và ngoài công lập trên địa bàn Huyện Phúc Thọ năm học 2022 -2023. Thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe của Trạm Y tế xã Thọ Lộc và Kế hoạch số 233/KH-HNT78 của Trường Hữu Nghị T78 về việc khám sức khỏe ban đầu cho HSSV năm học 2022-2023, trong 5 ngày (từ ngày 05 – 09/12/2022), Y tế nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã Thọ Lộc tổ chức thành công Chương trình khám sức khỏe cho HSSV trong toàn trường.

Khám sức khỏe ban đầu nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao chăm sức khỏe HSSV trong nhà trường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

 

Facebook

Bình luận

*