Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022- 2023 của trường Hữu Nghị T78 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2022, trường Hữu Nghị T78 đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức (CB, VC) là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và biện pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới. Đây cũng là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;  và Chương trình công tác trọng tâm năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 04 đồng chí: Lê Phú Thắng (Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng); Nguyễn Thị Hải Yến ( Đảng ủy viên- Phó Hiệu trưởng); Khuất Văn Thanh (Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính); Vũ Thị Ngọc Thành (Chủ tịch Công đoàn). Đoàn Chủ tịch cũng đã giới thiệu 02 đồng chí: Quản Thị Huệ  (Tổ trưởng Tổ HĐNGLL), Nguyễn Thị Hồng Nhung ( Bí thư chi đoàn cán bộ giáo viên) làm thư ký Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm học 2021-2022 đồng thời thông qua Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học: Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023 của đồng chí Vũ Thị Ngọc Thành, Chủ tịch công đoàn cơ sở; Báo cáo tài chính của đồng chí Nguyễn Trung Thành Trưởng phòng tài vụ;  Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 do đồng chí Lê Ngọc Bích cán bộ phòng Tài vụ trình bày; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND năm học 2021- 2022, phương hướng hoạt động năm học 2022- 2023 do đồng chí Nguyễn Ngọc Bích ủy viên Ban TTND trình bày.

Tại Hội nghị đồng chí Khuất Văn Thanh Phó Bí thư Đảng ủy,  Trưởng phòng TCHC thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm học 2022- 2023 và Quy chế nâng bậc lương có hiệu lực từ 2022 thay thế Quy chế 83A/QĐ- HNT78 ngày 01/12/2014.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các cán bộ viên chức tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí Lê Phú Thắng đã thay mặt cho  lãnh đạo nhà trường giải đáp các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chuyên môn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Nhằm động viên kịp thời những đóng góp của các đồng chí cán bộ, giáo viên đã có nhiều cống hiến trong năm học 2021-2022,  tại Hội nghị đã tổ chức trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Công đoàn ngành, cấp trường và cấp công đoàn cơ sở năm học 2021- 2022.

Một số hình ảnh khen thưởng của Nhà trường , Công đoàn cho các Tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm học 2021- 2022.

Hội nghị thực hiện Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Công đoàn và Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần Đoàn kết – Chung sức – Chung lòng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học 2022-2023.

Tin bài: Phòng TCHC

Facebook

Bình luận

*