Chi bộ Quản lý Học sinh-Sinh viên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 04/7/2022 của Đảng ủy trường về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 15/9/2022, Chi bộ Quản lý HSSV đã tổ chức Đại hội chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Khuất Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và đại diện chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường; đại diện các lớp khối THPT.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh lan rộng  nhưng Chi bộ Quản lý HSSVđã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét, công tác xây dựng Đảng xây dựng chi bộ được coi trọng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ  được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tốt.

Đại hội tiến hành thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Khuất Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác  chuẩn bị  Đại hội cùng những kết quả chi bộ  đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: trong thời gian tới, Chi bộ  cần  đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chi bộ, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, phối hợp tốt với các phòng chức năng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ  và đoàn thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, đại hội đã bầu các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Nguyễn Hồng Minh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Cấp ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Cấp ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Tin bài: Chi bộ Quản lý HSSV

Facebook

Bình luận

*