BÀN GIAO LHS CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN CỦA VIỆT NAM

Ngày 30/8/2019, trường Hữu Nghị T78 đã tiến hành bàn giao hơn 200 LHS Lào cho 40 trường Đại học và Học viện của Việt Nam.

Sau thời gian nghỉ hè tại quê nhà, các bạn LHS Lào đã trở lại trường để tiếp tục đi học ở các trường Đại học của Việt Nam

Sau một năm học dự bị tiếng Việt, có 224 LHS đủ điều kiện và được nhà trường cấp chứng chỉ Tiếng Việt. Sau thời gian nghỉ hè tại quê nhà, các bạn sinh viên đã trở lại trường để tiếp tục đi học ở các trường Đại học của Việt Nam.

Công tác chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Hợp tác đào tạo, Phòng Quản lý học sinh và các đầu mối … đã tạo thuận lợi  cho công tác bàn giao đã diễn ra nhanh chóng, an toàn, đúng kế hoạch. Số LHS còn lại, nhà trường sẽ tiếp tục liên hệ để bàn giao cho các trường Đại học, Học viện trong thời gian tới.

Nguyệt Anh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*