Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1, K24 năm học 2018 – 2019

Trường Hữu Nghị T78 trân trọng thông báo danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1, k24 năm học 2018 – 2019:  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ THPT DTNT NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ THPT DTNT NĂM HỌC 2018 – 2019 –––––––––––– ­­­­­­­­­­­­­­ Căn cứ Thông báo số 259/TB-BGDĐT, ngày 26/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển mới dự bị đại học, phổ thông dân tộc nội trú năm học 2018-2019; Hội đồng tuyển sinh trường Hữu Nghị ...

Thời khoá biểu số 3 – Học kì II (Năm học 2017-2018)

Thời khoá biểu số 3 – Học kì II (Năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 02/4/2018

Thời khoá biểu số 2 – Học kỳ II (Năm học 2017 – 2018)

Thời khoá biểu Số 2, Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018 Áp dụng từ ngày 26/02/2018

Mẫu giấy thông báo kết quả học tập 2018

Mời các đồng chí giáo viên Download Mẫu giấy kết quả học tập, rèn luyện tại đây:

Thời khóa biểu số 1 – Học kì II (Năm học 2017-2018)

Các thầy cô xem và download TKB theo link dưới đây: Thời khóa biểu số 1

Thời khóa biểu số 4

Thời khóa biểu số 4, thực hiện từ ngày 20/11/2017 Thời khóa biểu lớp sáng Thời khóa biểu lớp chiều

1 2 3