Thời khoá biểu số 3 – Học kì II (Năm học 2017-2018)

Thời khoá biểu số 3 – Học kì II (Năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 02/4/2018

Thời khoá biểu số 2 – Học kỳ II (Năm học 2017 – 2018)

Thời khoá biểu Số 2, Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018 Áp dụng từ ngày 26/02/2018

Mẫu giấy thông báo kết quả học tập 2018

Mời các đồng chí giáo viên Download Mẫu giấy kết quả học tập, rèn luyện tại đây:

Thời khóa biểu số 1 – Học kì II (Năm học 2017-2018)

Các thầy cô xem và download TKB theo link dưới đây: Thời khóa biểu số 1

Thời khóa biểu số 4

Thời khóa biểu số 4, thực hiện từ ngày 20/11/2017 Thời khóa biểu lớp sáng Thời khóa biểu lớp chiều

Thời khóa biểu số 3

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP SÁNG THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHIỀU THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN GIÁO VIÊN THỜI KHÓA BIỂU THEO LỚP

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018  

Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018  

Hướng dẫn đánh giá công chức viên chức năm học 2017 – 2018

Mẫu đánh giá phân loại CCVC năm học 2017 – 2018  

1 2 3