Quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Chiều 12/4 năm 2018, Đảng ủy trường Hữu Nghị T78  tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Phú Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến- Đảng ủy viên- Phó hiệu trưởng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đình Sơn- Huyện ủy viên- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ quán triệt tập trung trình bày, làm sâu sắc thêm các nội dung về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo…Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các nội dung như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Đ/c Nguyễn Đình Sơn – Huyện ủy viên – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ quán triệt tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Lê Phú Thắng yêu cầu các Chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập chuyên đề 2018; chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các chi bộ, phòng ban, đoàn thể căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 nghiêm túc, chất lượng; Chủ động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên, CCVC và HSSV, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Hồng Minh – Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*