Quy định về những trường hợp cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Câu hỏi: Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cả ba cấp? Trả lời: Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh – Cử ...

06 điều cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

 Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Độ tuổi của cử tri: Tính đến ngày ...

ĐẢM BẢO QUYỀN BỎ PHIẾU BẦU CỬ CHO NGƯỜI MẮC COVID-19 VÀ ĐANG ĐIỀU TRỊ, CÁCH LY

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người đã phát hiện mắc Covid-19 đang điều trị, hoặc những người đang được cách ly vẫn được ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về vấn đề ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử

(Mặt trận) – Chiều ngày 10/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân ...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  Câu 1: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào và độ tuổi theo quy định cụ thể nào?   Trả lời:   Điều 1, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân mới nhất năm 2015, quy định việc bầu cử đại ...

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ LÀ CUỘC ”SÁT HẠCH” ĐỐI VỚI CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định thành công đối với người ứng cử. Bởi lẽ, đây là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ cũng như sự gắn kết với cử tri, nhân dân của mỗi ứng cử viên, từ đó quyết định lựa chọn, bỏ ...